Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, spannmål

1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2009, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

5 000

236

-

-

Uppsala

5 057

242

3 699

239

Södermanlands

5 025

545

3 384

207

Östergötlands

5 449

1 250

3 615

347

Jönköpings

4 076

388

3 410

278

Kronobergs

4 481

372

-

-

Kalmar

4 487

911

2 667

179

Gotlands

4 629

913

-

-

Blekinge

4 797

371

-

-

Skåne

5 340

887

-

-

Hallands

5 574

780

3 809

158

Västra Götalands

5 221

1 858

3 551

1 039

Värmlands

5 273

292

-

-

Örebro

5 275

338

-

-

Västmanlands

5 174

176

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

2 130

118

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 603

1 039

4 319

143

Götalands mellanbygder

4 702

2 239

3 264

177

Götalands n slättbygder

5 511

2 346

3 887

838

Svealands slättbygder

5 236

1 685

3 440

823

Götalands skogsbygder

4 451

1 864

3 067

1122

M Sveriges skogsbygder

4 844

438

2 656

373

Nedre Norrland

-

-

1 828

214

Övre Norrland

-

-

2 006

194

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009 2)

5 044

9 734

3 292

3 955

2008 3)

4 849

7 248

3 245

2 953

2007 3)

4 813

7 211

3 303

3 024


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.
2) 2009 är första året som normskörd för rågvete och blandsäd varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) Åren 2007 och 2008 har normskörden för rågvete och blandsäd beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.