Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2009, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

1 874

669

Uppsala

-

-

2 303

1 464

Södermanlands

2 792

216

2 153

873

Östergötlands

3 265

1 587

2 160

1 604

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

3 239

908

2 006

320

Gotlands

2 943

1 074

1 768

899

Blekinge

3 310

205

2 133

327

Skåne

3 474

7 840

2 248

1 729

Hallands

3 270

337

2 277

562

Västra Götalands

3 182

1 660

2 111

2 591

Värmlands

-

-

1 869

222

Örebro

-

-

2 407

854

Västmanlands

-

-

2 066

1 290

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 555

5 810

2 213

1 479

Götalands mellanbygder

3 343

4 290

2 093

2 010

Götalands n slättbygder

3 347

2 902

2 192

3 630

Svealands slättbygder

2 891

677

2 213

5 236

Götalands skogsbygder

3 077

604

2 090

846

M Sveriges skogsbygder

2 968

108

2 103

324

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

3 300

14 564

2 184

13 722

2008

3 214

19 028

2 217

19 139

2007

3 147

23 615

2 214

24 445

2006

3 027

 

2 175

 

2005

2 887

 

2 141

 

2004

2 789

 

2 062

 


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.