Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, oljeväxter

2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2009, oilseed crops

 

Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

1 369

392

Uppsala

1 997

183

1 643

493

Södermanlands

1 822

163

1 512

752

Östergötlands

-

-

1 529

722

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

-

-

1 514

331

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

-

Hallands

-

-

1 765

324

Västra Götalands

-

-

1 607

1 423

Värmlands

-

-

1 205

345

Örebro

-

-

1 688

421

Västmanlands

-

-

1 549

480

Dalarnas

-

-

1 465

365

Gävleborgs

-

-

1 253

199

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

-

-

1 990

270

Götalands mellanbygder

-

-

1 542

348

Götalands n slättbygder

-

-

1 628

1 675

Svealands slättbygder

1 775

649

1 449

2 648

Götalands skogsbygder

-

-

1 439

607

M Sveriges skogsbygder

-

-

1 394

903

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

1 755

881

1 479

6 637

2008

1 709

1 189

1 534

9 683

2007

1 655

1 492

1 583

12 726

2006

1 586

 

1 590

 

2005

1 496

 

1 596

 

2004

1 440

 

1 573

 


Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.