Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2009, potatis och sockerbetor

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2009, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1) 3)

Potatis för stärkelse 3)

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

20 741

245

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

31 663

981

-

-

-

-

Jönköpings

27 307

167

-

-

-

-

Kronobergs

27 024

163

-

-

-

-

Kalmar

26 509

429

36 414

246

48 241

1 846

Gotlands

29 616

619

-

-

39 845

5 899

Blekinge

21 877

110

35 918

586

50 016

1 903

Skåne

36 460

3 751

37 861

1 312

51 977

52 705

Hallands

30 384

1 316

-

-

47 143

1 943

Västra Götalands

28 551

2 143

-

-

-

-

Värmlands

23 102

573

-

-

-

-

Örebro

29 144

530

-

-

-

-

Västmanlands

20 651

86

-

-

-

-

Dalarnas

24 503

603

-

-

-

-

Gävleborgs

17 900

366

-

-

-

-

Västernorrlands

15 576

201

-

-

-

-

Jämtlands

17 223

152

-

-

-

-

Västerbottens

14 731

419

-

-

-

-

Norrbottens

18 204

543

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

32 781

3 419

37 545

285

50 098

39 817

Götalands mellanbygder

31 823

2 547

37 224

1 692

47 597

23 573

Götalands n slättbygder

29 935

2 730

-

-

-

-

Svealands slättbygder

26 593

1 205

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

24 828

881

34 819

151

43 227

580

M Sveriges skogsbygder

22 412

798

-

-

-

-

Nedre Norrland

20 786

1 020

-

-

-

-

Övre Norrland

16 701

994

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2009

29 470

13 594

36 985

2 248

51 703

64 296

2008

29 857

13 682

37 315

2 359

49 129

67 091

2007

30 493

14 598

37 982

2 459

47 990

70 025

2006

30 976

 

38 367

 

47 193

 

2005

31 536

 

38 426

 

46 389

 

2004

32 461

 

32 530

 

46 661

 


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

3) För åren 2004-2006 finns viss inverkan från ett tidigare metodbyte vilket medfört att normskördenivåerna är något högre än motsvarande hektarskördar från den ordinarie skördestatistiken enligt den nya metoden. Fr.o.m. 2007 har beräkningen av normskörden anpassats till att gälla den nu använda metodens skördenivå.