Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2009

JO 15 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, spannmål

4c. Standard yield for yield survey districts in 2009, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

5 493

84

-

-

0112

-

-

-

-

0321*

6 149

82

-

-

0322*

-

-

-

-

0421*

3 922

170

-

-

0431*

-

-

-

-

Uppsala län

 

 

 

 

0311

-

-

-

-

0312

-

-

-

-

0321*

6 149

82

-

-

0322*

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

1922*

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

5 634

203

-

-

0421*

3 922

170

-

-

0422*

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

0521*

4 874

159

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

0512

4 962

91

-

-

0513

6 211

255

-

-

0514

5 501

348

-

-

0515

5 598

303

-

-

0521*

4 874

159

-

-

0821*

4 231

167

2 961

100

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

0612

4 354

127

-

-

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

0711

4 028

257

-

-

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

4c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, spannmål

4c cont. Standard yield for yield survey districts in 2009, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

4 782

381

-

-

0812

4 343

215

-

-

0813

4 267

121

-

-

0814

-

-

-

-

0821*

4 231

167

2 961

100

0831*

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

0911

4 114

238

-

-

0912

5 171

507

-

-

0913

3 636

168

-

-

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1011

4 821

358

-

-

Skåne län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

1111

5 181

102

-

-

1112

4 699

91

-

-

1121

-

-

-

-

1122

5 283

80

-

-

1123

5 935

104

-

-

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1211

-

-

-

-

1212

-

-

-

-

1213

-

-

-

-

1214

-

-

-

-

1215

6 016

76

-

-

1216

-

-

-

-

1221

-

-

-

-

1222

-

-

-

-

1321*

5 497

313

-

-

Hallands län

 

 

 

 

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1311*

5 846

336

-

-

1321*

5 497

313

-

-

1322*

-

-

-

-

1331*

5 252

108

-

-


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

4c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, spannmål

4c cont. Standard yield for yield survey districts in 2009, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

5 252

108

-

-

1411

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

1512

5 138

180

-

-

1521

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

1612

4 813

161

-

-

1613

5 377

76

-

-

1614

5 269

195

4 138

75

1615

5 547

153

-

-

1616

5 567

177

-

-

1617

-

-

-

-

1621

5 042

193

-

-

1622

6 165

187

-

-

1623

5 892

173

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

5 540

138

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

1711

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

5 540

138

-

-

1723*

-

-

-

-

1724*

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

1811

-

-

-

-

1812

5 387

162

-

-

1813

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

1911

-

-

-

-

1912

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

1922*

-

-

-

-


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

4c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2009, spannmål

4c cont. Standard yield for yield survey districts in 2009, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

2331

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

2413

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

2521

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

-

-

-

-

2512

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-


Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.