Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2010, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2010, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 103

1 433

3 875

385

3 999

284

Uppsala

5 634

2 441

4 546

1 243

4 807

508

Södermanlands

5 190

2 402

4 250

874

4 166

428

Östergötlands

6 005

3 894

4 617

889

5 892

1 027

Jönköpings

4 877

240

-

-

-

-

Kronobergs

4 699

157

-

-

-

-

Kalmar

6 255

1 550

4 933

294

3 794

385

Gotlands

5 199

1 402

4 688

506

3 955

460

Blekinge

6 225

538

5 355

229

4 096

125

Skåne

7 785

7 233

5 696

2 640

6 778

2 552

Hallands

6 191

1 267

5 060

568

4 339

201

Västra Götalands

5 657

5 412

3 605

1 278

5 137

1 373

Värmlands

4 587

666

4 394

218

4 709

137

Örebro

5 654

1 369

5 170

1 110

4 785

419

Västmanlands

5 281

1 797

4 065

1 251

4 039

196

Dalarnas

3 799

307

-

-

-

-

Gävleborgs

3 445

120

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 910

6 173

5 883

2 437

6 967

1 568

Götalands mellanbygder

6 550

4 812

4 739

1 553

6 105

1 832

Götalands n slättbygder

5 907

7 697

3 979

1 741

5 517

2 126

Svealands slättbygder

5 362

9 725

4 514

4 843

4 569

1 844

Götalands skogsbygder

5 141

2 535

3 926

697

4 219

572

M Sveriges skogsbygder

4 912

1 246

3 854

634

4 128

367

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2010

6 268

32 252

4 585

11 989

5 711

8 340

2009

6 210

31 477

4 804

11 747

5 626

8 438

2008

6 184

30 993

4 966

11 370

5 580

8 687

2007

6 128

30 701

5 042

11 321

5 561

8 948

2006

6 169

-

5 201

-

5 515

-

2005

6 196

-

5 282

-

5 567

-


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.