Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2010, spannmål

5c. Standard yield for yield survey districts in 2010, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

5 300

90

-

-

0112

-

-

-

-

0321*

6 085

91

-

-

0322*

-

-

-

-

0421*

3 978

181

-

-

0431*

-

-

-

-

Uppsala län

 

 

 

 

0311

-

-

-

-

0312

-

-

3 803

84

0321*

6 085

91

-

-

0322*

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

1922*

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

5 592

222

-

-

0421*

3 978

181

-

-

0422*

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

0521*

4 773

171

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

0512

4 817

98

-

-

0513

6 145

279

-

-

0514

5 625

384

-

-

0515

5 648

345

-

-

0521*

4 773

171

-

-

0821*

4 201

189

3 052

109

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

0612

4 278

135

3 408

101

0621*

4 641

130

2 934

81

0622*

3 592

80

-

-

1322*

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

4 641

130

2 934

81

0622*

3 592

80

-

-

0711

4 101

281

-

-

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2010, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2010, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

4 816

421

-

-

0812

4 424

229

-

-

0813

4 275

131

-

-

0814

-

-

-

-

0821*

4 201

189

3 052

109

0831*

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

0911

4 096

262

-

-

0912

5 179

562

-

-

0913

3 707

187

-

-

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1011

4 763

389

-

-

Skåne län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

1111

5 136

109

-

-

1112

4 663

91

-

-

1121

-

-

-

-

1122

5 284

80

-

-

1123

5 994

112

-

-

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1211

-

-

-

-

1212

-

-

-

-

1213

-

-

-

-

1214

-

-

-

-

1215

6 230

88

-

-

1216

-

-

-

-

1221

-

-

-

-

1222

-

-

-

-

1321*

5 586

344

-

-

Hallands län

 

 

 

 

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1311

5 929

373

-

-

1321*

5 586

344

-

-

1322*

-

-

-

-

1331*

5 303

116

-

-


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2010, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2010, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

5 303

116

-

-

1411

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

1512

5 140

192

-

-

1521

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

1612

4 780

168

-

-

1613

5 472

76

2 606

64

1614

5 206

212

3 893

81

1615

5 485

175

-

-

1616

5 446

194

-

-

1617

-

-

-

-

1621

4 990

217

-

-

1622

6 062

203

-

-

1623

5 854

184

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

5 317

152

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

1711

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

5 317

152

-

-

1723*

-

-

-

-

1724*

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

1811

4 661

80

-

-

1812

5 363

171

-

-

1813

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

1911

-

-

-

-

1912

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

1922*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2010, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2010, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

2413

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

-

-

-

-

2512

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.