Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2010, oljeväxter

6a. Standard yield for yield survey districts in 2010, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

-

-

1 862

285

0112

-

-

1 870

126

0321*

-

-

2 223

529

0322*

-

-

-

-

0421*

-

-

2 115

182

0431*

-

-

2 121

116

Uppsala län

 

 

 

 

0311

-

-

2 343

429

0312

-

-

-

-

0321*

-

-

2 223

529

0322*

-

-

-

-

1921*

-

-

2 092

384

1922*

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

-

-

2 234

119

0421*

-

-

2 115

182

0422*

-

-

2 172

331

0431*

-

-

2 121

116

0521*

-

-

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

0512

-

-

-

-

0513

3 596

632

2 054

185

0514

3 094

498

2 098

215

0515

2 949

188

2 220

402

0521*

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

0612

-

-

-

-

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

0711

-

-

-

-

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2010, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2010, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

3 565

433

-

-

0812

2 953

107

-

-

0813

-

-

-

-

0814

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

0911

2 653

154

1 809

70

0912

3 193

456

1 830

228

0913

-

-

-

-

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1011

3 555

119

2 089

144

Skåne län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

1111

3 465

107

-

-

1112

-

-

2 809

86

1121

3 956

458

-

-

1122

3 579

258

-

-

1123

3 518

288

2 043

177

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1211

3 848

646

-

-

1212

3 626

368

-

-

1213

3 287

206

-

-

1214

3 630

460

-

-

1215

3 533

489

2 650

122

1216

3 536

625

2 571

112

1221

-

-

-

-

1222

3 643

220

-

-

1321*

-

-

2 660

129

Hallands län

 

 

 

 

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1311

-

-

2 088

103

1321*

-

-

2 660

129

1322*

-

-

-

-

1331*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2010, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2010, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

-

-

-

-

1411

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

1512

-

-

-

-

1521

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

1612

3 038

114

-

-

1613

-

-

-

-

1614

2 668

111

-

-

1615

2 858

163

2 475

64

1616

2 504

111

2 253

128

1617

-

-

-

-

1621

-

-

1 768

132

1622

3 392

403

2 096

254

1623

3 146

304

2 267

176

1721*

-

-

-

-

1722*

-

-

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

1711

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

-

-

-

-

1723*

-

-

-

-

1724*

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

1811

-

-

-

-

1812

-

-

2 464

402

1813

-

-

-

-

1821*

-

-

2 042

177

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

-

-

2 172

331

0431*

-

-

2 121

116

1821*

-

-

2 042

177

1911

-

-

2 097

468

1912

-

-

-

-

1921*

-

-

2 092

384

1922*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2010, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2010, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

2413

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

-

-

-

-

2512

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.