Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2010, potatis och sockerbetor

8. Standard yield for yield survey districts in 2010, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

-

-

-

-

-

-

0112

-

-

-

-

-

-

0321*

-

-

-

-

-

-

0322*

-

-

-

-

-

-

0421*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

-

-

-

-

-

-

0312

21 632

111

-

-

-

-

0321*

-

-

-

-

-

-

0322*

-

-

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

-

-

1922*

19 073

88

-

-

-

-

2121*

17 017

224

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

-

-

-

-

-

-

0421*

-

-

-

-

-

-

0422*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

0521*

22 043

69

-

-

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

-

-

0512

-

-

-

-

-

-

0513

32 649

669

-

-

-

-

0514

35 093

164

-

-

-

-

0515

-

-

-

-

-

-

0521*

22 043

69

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

-

-

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

-

-

0612

-

-

-

-

-

-

0621*

24 879

204

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

-

-

1611*

27 804

178

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

24 879

204

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

-

-

0711

-

-

-

-

-

-

0731*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2010, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2010, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

28 669

200

37 147

241

49 583

1 464

0812

-

-

-

-

49 558

243

0813

28 540

112

-

-

-

-

0814

-

-

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

-

-

-

-

40 286

967

0912

28 319

231

-

-

40 275

3 659

0913

32 805

301

-

-

42 258

701

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

1011

26 444

90

35 691

541

51 811

1 832

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

-

-

1111

34 678

569

38 687

629

49 748

3 269

1112

38 070

147

35 896

220

46 282

919

1121

38 127

393

38 705

147

53 216

8 608

1122

-

-

-

-

50 591

3 498

1123

29 640

311

-

-

49 579

2 822

1124*

30 339

150

-

-

49 024

407

1131*

-

-

-

-

-

-

1211

36 878

291

-

-

56 226

7 287

1212

39 875

139

-

-

51 791

3 640

1213

33 784

182

35 773

100

52 134

1 869

1214

34 964

194

-

-

56 639

5 384

1215

34 844

572

-

-

50 392

4 110

1216

42 054

123

-

-

52 151

5 800

1221

-

-

-

-

49 199

181

1222

30 703

637

-

-

51 264

2 951

1321*

29 746

887

-

-

49 402

1 902

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

30 339

150

-

-

49 024

407

1131*

-

-

-

-

-

-

1311

31 595

411

-

-

-

-

1321*

29 746

887

-

-

49 402

1 902

1322*

-

-

-

-

-

-

1331*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2010, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2010, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

-

-

-

-

-

-

1411

-

-

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

-

-

1512

-

-

-

-

-

-

1521

-

-

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

-

-

1611*

27 804

178

-

-

-

-

1612

31 446

276

-

-

-

-

1613

-

-

-

-

-

-

1614

31 995

96

-

-

-

-

1615

30 310

362

-

-

-

-

1616

-

-

-

-

-

-

1617

-

-

-

-

-

-

1621

28 770

418

-

-

-

-

1622

25 985

262

-

-

-

-

1623

29 804

344

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

-

-

1722*

27 891

148

-

-

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

27 277

206

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

-

-

1722*

27 891

148

-

-

-

-

1723*

 

 

-

-

-

-

1724*

10 502

126

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

 

 

-

-

-

-

1811

22 072

110

-

-

-

-

1812

31 138

419

-

-

-

-

1813

-

-

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

-

-

1911

-

-

-

-

-

-

1912

-

-

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

-

-

1922*

19 073

88

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2010, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2010, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

10 502

126

-

-

-

-

2011

24 472

310

-

-

-

-

2012

25 925

307

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

21 403

131

-

-

-

-

2121*

17 017

224

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

-

-

2221*

15 887

155

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

-

-

2221*

15 887

155

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

19 281

129

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

14 948

238

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

-

-

2413

17 654

135

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

16 815

371

-

-

-

-

2512

20 787

174

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.