Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Femårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2010, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

9. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2010, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag 1)

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 989

102

-

-

4 030

116

Uppsala

3 295

144

1 730

88

5 026

164

Södermanlands

2 853

140

-

-

4 603

161

Östergötlands

3 063

218

2 168

170

5 231

254

Jönköpings

3 156

218

2 073

182

5 229

256

Kronobergs

2 853

105

2 114

90

4 967

122

Kalmar

3 328

234

2 020

187

5 349

267

Gotlands

3 311

156

2 040

125

5 350

181

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3 444

419

2 173

310

5 617

496

Hallands

3 383

176

2 875

153

6 258

210

Västra Götalands

3 031

582

2 343

415

5 374

666

Värmlands

2 891

227

1 106

118

3 997

254

Örebro

3 515

118

1 558

63

5 073

132

Västmanlands

3 170

85

-

-

4 327

94

Dalarnas

3 198

130

-

-

4 469

139

Gävleborgs

3 185

183

1 268

109

4 453

211

Västernorrlands

2 813

141

-

-

3 488

158

Jämtlands

3 078

109

-

-

3 812

111

Västerbottens

2 775

163

-

-

3 908

192

Norrbottens

2 160

84

-

-

3 150

92

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 706

225

2 827

166

6 532

225

Götalands mellanbygder

3 570

485

2 130

382

5 701

485

Götalands n slättbygder

3 192

383

2 677

292

5 870

383

Svealands slättbygder

3 160

621

1 568

388

4 729

621

Götalands skogsbygder

3 030

1 020

2 064

803

5 093

1 020

M Sveriges skogsbygder

3 073

366

1 141

173

4 214

366

Nedre Norrland

2 979

420

935

206

3 914

420

Övre Norrland

2 608

283

1 064

147

3 671

283

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2010

3 111

3 803

1 777

2 557

4 889

4 357

2009

3 106

3 835

1 701

2 574

4 807

3 835

2008

3 234

3 906

1 629

2 760

4 863

3 906

2007

3 295

3 770

1 619

2 694

5 030

3 770


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.