Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2010, höstvete och vårvete

10a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2010, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 362

102

475

4 300

108

101

Uppsala

5 991

104

863

4 736

106

418

Södermanlands

5 642

102

743

4 584

108

213

Östergötlands

6 577

101

1 328

4 800

108

221

Jönköpings

5 289

106

73

-

-

-

Kronobergs

5 171

102

65

-

-

-

Kalmar

5 989

101

519

4 406

102

115

Gotlands

5 100

103

465

4 265

102

208

Blekinge

6 258

101

182

5 351

100

86

Skåne

7 443

100

2 466

5 365

103

628

Hallands

6 335

101

389

5 160

103

233

Västra Götalands

5 958

103

1 605

4 438

126

252

Värmlands

4 827

101

183

-

-

-

Örebro

5 957

101

483

5 209

104

319

Västmanlands

5 633

103

598

4 256

108

384

Dalarnas

4 497

105

135

3 551

118

86

Gävleborgs

-

-

-

3 591

114

69

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 577

100

2 161

5 482

103

684

Götalands mellanbygder

6 210

101

1 553

4 663

103

489

Götalands n slättbygder

6 303

102

2 542

4 667

121

375

Svealands slättbygder

5 722

102

3 254

4 704

106

1 424

Götalands skogsbygder

5 644

103

697

4 255

111

254

M Sveriges skogsbygder

5 276

102

394

4 137

116

175

Nedre Norrland

-

-

-

3 486

105

59

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

6 406

102

10 634

4 757

108

3 463

2009

6 375

102

10 760

4 776

108

3 615

2008

6 200

102

10 922

4 938

107

3 695

 


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.