Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2010, höstråg och höstkorn

10b. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2010, winter rye and winter barley

 

Område

Höstråg

Höstkorn

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 468

102

63

-

-

-

Uppsala

5 447

105

185

-

-

-

Södermanlands

4 993

109

98

-

-

-

Östergötlands

6 004

102

264

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

4 886

100

220

Gotlands

4 348

114

86

4 746

100

224

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

6 447

101

797

6 132

100

351

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

5 556

113

256

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

4 933

103

133

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 732

102

499

6 345

100

244

Götalands mellanbygder

5 876

103

445

5 059

100

569

Götalands n slättbygder

5 781

107

477

-

-

-

Svealands slättbygder

5 155

105

517

-

-

-

Götalands skogsbygder

5 151

124

92

-

-

-

M Sveriges skogsbygder

4 525

108

103

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

5 874

105

2 139

5 420

100

1 012

2009

5 787

105

2 117

5 422

100

755

2008

5 507

105

2 203

5 200

100

668


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.