Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2010, vårkorn och havre

10c. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2010, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 950

101

385

3 737

107

337

Uppsala

4 428

101

949

4 219

105

532

Södermanlands

4 248

101

599

4 091

107

606

Östergötlands

4 694

101

941

4 337

104

654

Jönköpings

3 325

106

254

3 496

104

262

Kronobergs

3 266

102

179

3 578

103

236

Kalmar

3 426

101

634

3 384

101

304

Gotlands

3 797

102

670

3 303

105

246

Blekinge

3 939

100

291

3 449

100

136

Skåne

5 144

101

2 646

4 566

101

921

Hallands

4 599

100

715

4 395

101

567

Västra Götalands

4 284

102

1 458

4 190

108

1 994

Värmlands

3 595

104

409

3 594

114

427

Örebro

4 387

101

622

4 336

104

624

Västmanlands

4 347

101

703

4 348

109

664

Dalarnas

3 440

103

297

3 537

111

233

Gävleborgs

2 828

104

311

2 727

111

184

Västernorrlands

2 472

108

157

-

-

-

Jämtlands

3 037

112

128

-

-

-

Västerbottens

2 575

104

228

-

-

-

Norrbottens

2 590

103

177

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 315

100

2 376

4 808

101

1 023

Götalands mellanbygder

4 126

101

2 028

3 786

103

711

Götalands n slättbygder

4 611

102

1 919

4 366

107

2 082

Svealands slättbygder

4 332

101

3 411

4 211

107

2 929

Götalands skogsbygder

3 684

103

1 332

3 614

106

1 364

M Sveriges skogsbygder

3 341

104

732

3 389

110

675

Nedre Norrland

2 827

106

547

2 684

111

188

Övre Norrland

2 587

104

408

2 413

109

152

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

4 300

102

12 753

4 078

107

9 124

2009

4 243

102

12 884

4 103

107

9 333

2008

4 254

102

12 733

4 164

107

9 569


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.