Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2010, rågvete och blandsäd

10d. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2010, triticale and mixed grain

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 380

101

107

-

-

-

Uppsala

5 348

107

75

-

-

-

Södermanlands

5 260

103

257

-

-

-

Östergötlands

5 789

104

661

3 535

108

98

Jönköpings

4 324

107

119

3 227

109

97

Kronobergs

4 301

101

136

-

-

-

Kalmar

4 578

102

407

2 964

102

70

Gotlands

4 465

102

429

-

-

-

Blekinge

4 563

100

149

-

-

-

Skåne

5 591

102

380

-

-

-

Hallands

5 683

101

349

-

-

-

Västra Götalands

5 355

105

792

3 738

112

302

Värmlands

5 199

104

174

-

-

-

Örebro

5 397

102

152

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 791

102

466

-

-

-

Götalands mellanbygder

4 751

102

973

-

-

-

Götalands n slättbygder

5 698

104

1 169

4 103

115

244

Svealands slättbygder

5 382

103

779

3 864

116

214

Götalands skogsbygder

4 755

105

702

3 233

108

355

M Sveriges skogsbygder

4 762

103

200

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

5 291

103

4 326

3 575

112

1 097

2009

5 362

103

4 442

3 613

112

1 177

2008

5 158

103

4 415

3 642

111

1 261


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.