Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2010, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2010, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

3 591

1 304

3 275

1 267

Uppsala

-

-

4 261

2 573

4 077

1 829

Södermanlands

-

-

3 992

2 004

3 812

2 253

Östergötlands

-

-

4 705

2 979

4 415

2 566

Jönköpings

-

-

3 187

1 066

3 606

1 057

Kronobergs

-

-

3 129

719

3 744

780

Kalmar

4 853

515

3 937

2 113

3 858

1 149

Gotlands

4 498

453

4 232

1 988

3 885

698

Blekinge

-

-

4 190

878

3 952

465

Skåne

6 400

794

5 573

8 028

5 405

3 025

Hallands

-

-

4 877

2 068

4 767

1 724

Västra Götalands

-

-

4 211

4 909

4 115

7 186

Värmlands

-

-

3 671

1 604

3 274

1 720

Örebro

-

-

4 340

2 001

4 212

2 114

Västmanlands

-

-

4 253

2 246

4 066

2 330

Dalarnas

-

-

3 102

982

3 099

721

Gävleborgs

-

-

2 497

1 083

2 150

824

Västernorrlands

-

-

1 930

666

1 544

157

Jämtlands

-

-

2 733

676

2 900

116

Västerbottens

-

-

1 979

1 042

2 028

263

Norrbottens

-

-

2 146

638

2 465

188

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 790

539

5 694

6 692

5 457

3 132

Götalands mellanbygder

4 978

1 247

4 579

6 419

4 435

2 419

Götalands n slättbygder

6 477

209

4 679

5 734

4 428

7 111

Svealands slättbygder

-

-

4 189

10 597

3 930

10 255

Götalands skogsbygder

5 458

134

3 559

5 359

3 581

5 374

M Sveriges skogsbygder

-

-

3 018

2 934

2 985

2 819

Nedre Norrland

-

-

2 472

2 226

2 300

813

Övre Norrland

-

-

2 032

1 726

1 997

454

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2010

5 460

2 195

4 320

41 687

4 016

32 500

2009 2)

5 408

1 828

4 266

41 606

3 967

32 918

2008 3)

5 177

1 338

4 280

41 144

3 997

32 997

2007 3)

5 126

1 354

4 184

41 732

3 869

33 711

2006

-

-

4 201

-

3 870

-

2005

-

-

4 248

-

3 880

-


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

2) 2009 var första året som normskörd för höstkorn varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) Åren 2007 och 2008 har normskörden för höstkorn beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.