Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2010, ärter och åkerbönor

10e. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2010, peas and field beans

 

Område

Ärter

Åkerbönor

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 745

104

93

-

-

-

Uppsala

3 097

105

253

-

-

-

Södermanlands

2 569

104

188

-

-

-

Östergötlands

3 120

102

446

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3 180

102

166

-

-

-

Gotlands

3 088

103

182

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3 102

102

187

-

-

-

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

2 953

115

283

3 003

128

117

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

3 053

105

130

-

-

-

Västmanlands

2 503

106

140

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

3 015

102

428

-

-

-

Götalands n slättbygder

3 110

107

629

3 325

133

158

Svealands slättbygder

2 801

106

843

-

-

-

Götalands skogsbygder

2 810

113

98

-

-

-

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

2 962

107

2 251

2 893

120

329

2009

3 039

107

2 463

2 700

123

295


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.