Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2010, höstraps och vårraps

11a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2010, winter rape and spring rape

 

Område

Höstraps

Vårraps

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 464

100

100

1 775

100

254

Uppsala

-

-

-

2 018

100

521

Södermanlands

2 645

101

129

1 916

100

381

Östergötlands

3 134

101

672

1 896

101

370

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3 235

101

294

-

-

-

Gotlands

2 818

101

353

1 779

102

167

Blekinge

3 495

100

82

-

-

-

Skåne

3 581

100

1 759

1 817

100

213

Hallands

3 054

101

226

1 904

100

118

Västra Götalands

2 953

105

799

1 835

102

617

Värmlands

-

-

-

1 725

102

94

Örebro

-

-

-

2 017

100

330

Västmanlands

-

-

-

1 821

100

427

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 631

100

1 513

1 846

100

199

Götalands mellanbygder

3 217

101

1 068

1 771

102

260

Götalands n slättbygder

3 057

103

1 344

1 856

101

804

Svealands slättbygder

2 553

101

465

1 918

100

1 960

Götalands skogsbygder

2 959

102

257

1 836

102

280

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

1 825

102

134

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

3 317

101

4 707

1 885

101

3 637

2009

3 298

102

4 500

1 959

101

3 794

2008

3 198

102

3 950

1 943

101

3 900


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.