Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2010, slåttervall första skörd och återväxt

13a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2010, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

3 423

112

133

2 701

125

105

Jönköpings

3 240

103

169

2 254

109

141

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3 459

104

180

2 154

107

146

Gotlands

3 518

106

107

2 059

101

85

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3 616

105

352

2 318

107

267

Hallands

3 454

102

147

2 943

102

129

Västra Götalands

3 341

110

334

2 617

112

243

Värmlands

3 025

105

122

-

-

-

Örebro

3 749

107

79

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

3 112

97

82

-

-

-

Gävleborgs

3 295

103

109

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

2 805

101

120

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 843

104

202

2 847

101

148

Götalands mellanbygder

3 782

106

373

2 249

106

300

Götalands n slättbygder

3 532

111

216

3 136

117

169

Svealands slättbygder

3 560

113

402

1 889

120

250

Götalands skogsbygder

3 198

106

725

2 254

109

585

M Sveriges skogsbygder

3 143

102

212

-

-

-

Nedre Norrland

3 175

107

230

996

107

110

Övre Norrland

2 744

105

193

1 266

119

114

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

3 333

107

2 553

2 016

113

1 768

2009

3 333

107

2 531

1 953

115

1 762

2008

3 490

108

2 553

1 884

116

1 884


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.