Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

13b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2010, slåttervall total

13b. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2010, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

-

-

-

Uppsala

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

Östergötlands

6 124

117

154

Jönköpings

5 494

105

201

Kronobergs

-

-

-

Kalmar

5 613

105

207

Gotlands

5 577

104

121

Blekinge

-

-

-

Skåne

5 935

106

421

Hallands

6 397

102

175

Västra Götalands

5 958

111

386

Värmlands

4 203

105

133

Örebro

5 649

111

89

Västmanlands

-

-

-

Dalarnas

4 180

94

85

Gävleborgs

4 667

105

130

Västernorrlands

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

Västerbottens

4 179

107

146

Norrbottens

-

-

-

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 600

101

241

Götalands mellanbygder

6 031

106

426

Götalands n slättbygder

6 668

114

249

Svealands slättbygder

5 449

115

464

Götalands skogsbygder

5 452

107

860

M Sveriges skogsbygder

4 251

101

234

Nedre Norrland

4 171

107

258

Övre Norrland

4 009

109

227

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2010

5 349

109

2 959

2009

5 287

110

2 531

2008

5 374

111

2 553


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 procent.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.