Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2010, spannmål

1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2010, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

5 060

257

3 185

111

Uppsala

5 046

257

3 771

254

Södermanlands

5 015

587

3 396

219

Östergötlands

5 430

1 382

3 573

367

Jönköpings

4 012

411

3 371

305

Kronobergs

4 463

401

2 741

136

Kalmar

4 503

1 002

2 770

195

Gotlands

4 648

1 011

-

-

Blekinge

4 747

402

-

-

Skåne

5 383

952

-

-

Hallands

5 659

859

3 843

177

Västra Götalands

5 148

2 016

3 499

1 103

Värmlands

5 084

324

-

-

Örebro

5 082

360

3 240

114

Västmanlands

5 015

185

3 336

130

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

2 565

133

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

2 161

125

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 651

1 132

4 219

161

Götalands mellanbygder

4 735

2 446

3 407

187

Götalands n slättbygder

5 462

2 573

3 796

890

Svealands slättbygder

5 112

1 815

3 477

880

Götalands skogsbygder

4 464

2 024

3 099

1 203

M Sveriges skogsbygder

4 755

471

2 620

391

Nedre Norrland

-

-

1 915

229

Övre Norrland

-

-

2 067

204

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

5 060

10 595

3 305

4 216

2009 2)

5 044

9 734

3 292

3 955

2008 3)

4 849

7 248

3 245

2 953

2007 3)

4 813

7 211

3 303

3 024


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.
2) 2009 var första året som normskörd för rågvete och blandsäd varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) Åren 2007 och 2008 har normskörden för rågvete och blandsäd beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.