Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2010, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2010, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

1 885

559

Uppsala

-

-

2 256

1 059

Södermanlands

2 809

217

2 171

729

Östergötlands

3 323

1 440

2 091

913

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

3 393

652

1 990

138

Gotlands

3 044

674

1 800

394

Blekinge

3 546

120

2 104

147

Skåne

3 651

4 272

2 151

950

Hallands

3 452

358

2 236

320

Västra Götalands

3 170

1 579

2 060

1 290

Värmlands

-

-

1 903

168

Örebro

3 221

103

2 383

640

Västmanlands

-

-

2 049

890

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 721

3 443

2 137

832

Götalands mellanbygder

3 477

2 427

2 052

855

Götalands n slättbygder

3 352

2 738

2 120

1 849

Svealands slättbygder

2 866

713

2 192

3 959

Götalands skogsbygder

3 157

537

2 082

591

M Sveriges skogsbygder

2 920

111

2 043

245

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010

3 423

9 984

2 144

8 336

2009

3 300

14 564

2 184

13 722

2008

3 214

19 028

2 217

19 139

2007

3 147

23 615

2 214

24 445

2006

3 027

-

2 175

-

2005

2 887

-

2 141

-


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.