Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2010, ärter och oljelin

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2010, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

3 004

679

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

Östergötlands

3 114

1 317

2 086

616

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

3 369

422

-

-

Gotlands

3 127

454

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

2 987

850

-

-

Hallands

2 751

299

-

-

Västra Götalands

2 378

840

-

-

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

2 943

367

-

-

Västmanlands

2 480

556

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 266

750

-

-

Götalands mellanbygder

3 014

1 197

-

-

Götalands n slättbygder

2 977

1 903

1 925

745

Svealands slättbygder

2 644

2 539

-

-

Götalands skogsbygder

2 548

369

-

-

M Sveriges skogsbygder

2 004

375

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2010 2)

2 898

7 562

1 916

1 569

2009 3)

2 861

5 554

1 417

1 506

2008 3)

2 842

5 899

1 323

1 674

2007 3)

2 900

6 280

1 288

1 708


Anm. Vattenhalt: Ärter 15 procent och oljelin 9 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

2) 2010 är första året som normskörd för ärter och oljelin varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) Åren 2007, 2008 och 2009 har normskörden för ärter och oljelin beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.