Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2010

JO 15 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2010, potatis och sockerbetor

4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2010, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1) 3)

Potatis för stärkelse 3)

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

19 949

239

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

32 356

1 000

-

-

-

-

Jönköpings

27 752

183

-

-

-

-

Kronobergs

24 746

162

-

-

-

-

Kalmar

26 384

425

37 079

246

49 562

1 720

Gotlands

30 518

622

-

-

40 520

5 328

Blekinge

22 419

115

35 654

556

51 728

1 863

Skåne

34 823

3 746

37 836

1 223

53 325

50 784

Hallands

29 989

1 320

-

-

49 136

1 900

Västra Götalands

28 968

2 050

-

-

-

-

Värmlands

23 367

565

-

-

-

-

Örebro

30 419

517

-

-

-

-

Västmanlands

23 605

85

-

-

-

-

Dalarnas

25 077

623

-

-

-

-

Gävleborgs

18 443

377

-

-

-

-

Västernorrlands

15 488

205

-

-

-

-

Jämtlands

17 662

156

-

-

-

-

Västerbottens

15 203

420

-

-

-

-

Norrbottens

18 255

545

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

32 934

3 416

38 382

274

51 483

38 415

Götalands mellanbygder

31 942

2 546

37 248

1 600

49 389

22 613

Götalands n slättbygder

31 340

2 662

-

-

-

-

Svealands slättbygder

27 303

1 198

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

25 251

892

35 584

160

44 815

241

M Sveriges skogsbygder

22 578

807

-

-

-

-

Nedre Norrland

21 379

1 038

-

-

-

-

Övre Norrland

16 947

999

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2010

29 374

13 558

37 020

2 136

52 920

61 595

2009

29 470

13 594

36 985

2 248

51 703

64 296

2008

29 857

13 682

37 315

2 359

49 129

67 091

2007

30 493

14 598

37 982

2 459

47 990

70 025

2006

30 976

-

38 367

-

47 193

-

2005

31 536

-

38 426

-

46 389

-


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

3) För åren 2005 och 2006 finns viss inverkan från ett tidigare metodbyte vilket medfört att normskördenivåerna är något högre än motsvarande hektarskördar från den ordinarie skördestatistiken enligt den nya metoden. Fr.o.m. 2007 har beräkningen av normskörden anpassats till att gälla den nu använda metodens skördenivå.