Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, spannmål

5c. Standard yield for yield survey districts in 2011, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

5 112

95

-

-

0112

-

-

-

-

0321*

6 037

96

-

-

0322*

-

-

-

-

0421*

3 916

190

-

-

0431*

-

-

-

-

Uppsala län

 

 

 

 

0311

-

-

-

-

0312

-

-

3 796

89

0321*

6 037

96

-

-

0322*

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

1922*

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

5 469

235

-

-

0421*

3 916

190

-

-

0422*

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

0521*

4 740

180

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

0512

4 694

107

-

-

0513

6 031

292

-

-

0514

5 504

405

-

-

0515

5 508

365

-

-

0521*

4 740

180

-

-

0821*

4 026

205

2 948

117

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

0612

4 368

142

3 447

108

0621*

4 368

131

2 890

88

0622*

3 630

86

-

-

1322*

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

4 368

131

2 890

88

0622*

3 630

86

-

-

0711

4 128

298

-

-

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2011, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

4 822

447

-

-

0812

4 315

242

-

-

0813

4 219

139

-

-

0814

-

-

-

-

0821*

4 026

205

2 948

117

0831*

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

0911

3 975

277

-

-

0912

5 100

592

-

-

0913

3 706

193

-

-

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1011

4 769

409

-

-

Skåne län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

1111

5 074

118

-

-

1112

4 600

97

-

-

1121

-

-

-

-

1122

5 394

85

-

-

1123

6 013

122

-

-

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1211

-

-

-

-

1212

-

-

-

-

1213

-

-

-

-

1214

-

-

-

-

1215

6 306

101

-

-

1216

-

-

-

-

1221

-

-

-

-

1222

-

-

-

-

1321*

5 685

373

-

-

Hallands län

 

 

 

 

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1311

5 974

413

-

-

1321*

5 685

373

-

-

1322*

-

-

-

-

1331*

5 306

122

-

-


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2011, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

5 306

122

-

-

1411

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

1511

4 675

66

-

-

1512

4 870

200

4 097

76

1521

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

1612

4 815

168

3 580

75

1613

5 567

76

2 550

64

1614

5 185

221

3 733

94

1615

5 374

188

-

-

1616

5 425

209

-

-

1617

-

-

-

-

1621

4 954

233

-

-

1622

6 043

220

-

-

1623

5 828

202

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

5 054

161

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

1711

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

5 054

161

-

-

1723*

-

-

-

-

1724*

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

1811

4 760

80

-

-

1812

5 167

182

-

-

1813

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

1911

-

-

-

-

1912

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

1922*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2011, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

2413

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

-

-

-

-

2512

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.