Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, oljeväxter

6a. Standard yield for yield survey districts in 2011, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

-

-

1 832

305

0112

-

-

1 825

136

0321*

-

-

2 155

573

0322*

-

-

-

-

0421*

-

-

2 034

205

0431*

-

-

2 064

129

Uppsala län

 

 

 

 

0311

-

-

2 302

475

0312

-

-

-

-

0321*

-

-

2 155

573

0322*

-

-

-

-

1921*

-

-

2 065

404

1922*

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

3 170

96

2 199

137

0421*

-

-

2 034

205

0422*

-

-

2 167

351

0431*

-

-

2 064

129

0521*

-

-

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

0512

-

-

-

-

0513

3 695

660

2 001

186

0514

3 163

522

1 831

225

0515

3 144

201

2 176

428

0521*

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

0612

-

-

-

-

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

0711

-

-

-

-

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2011, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

3 670

473

-

-

0812

3 074

103

-

-

0813

-

-

-

-

0814

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

0911

2 798

169

1 780

68

0912

3 308

495

1 850

243

0913

-

-

-

-

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

1011

3 754

143

2 064

150

Skåne län

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

1111

3 555

107

-

-

1112

-

-

2 787

80

1121

4 087

488

-

-

1122

3 659

258

-

-

1123

3 533

295

1 878

178

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1211

3 958

680

-

-

1212

3 773

377

-

-

1213

3 360

207

-

-

1214

3 754

473

-

-

1215

3 643

506

2 572

116

1216

3 703

655

-

-

1221

-

-

-

-

1222

3 768

208

-

-

1321*

3 768

207

2 592

126

Hallands län

 

 

 

 

1124*

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

1311

3 266

170

1 976

110

1321*

3 768

207

2 592

126

1322*

-

-

-

-

1331*

-

-

2 179

82


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2011, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

-

-

2 179

82

1411

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

1512

-

-

-

-

1521

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

1611*

-

-

-

-

1612

2 997

128

-

-

1613

-

-

-

-

1614

2 709

108

-

-

1615

2 734

173

2 397

64

1616

2 561

115

2 262

137

1617

-

-

-

-

1621

-

-

1 789

131

1622

3 505

435

2 025

260

1623

3 347

329

2 230

173

1721*

-

-

-

-

1722*

-

-

1 801

78

Värmlands län

 

 

 

 

1711

-

-

2 061

88

1712

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

1722*

-

-

1 801

78

1723*

-

-

-

-

1724*

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

1811

-

-

-

-

1812

-

-

2 419

431

1813

-

-

-

-

1821*

-

-

1 952

194

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

-

-

2 167

351

0431*

-

-

2 064

129

1821*

-

-

1 952

194

1911

-

-

2 029

497

1912

-

-

-

-

1921*

-

-

2 065

404

1922*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2011, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

-

-

-

-

2121*

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

2221*

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

2413

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

-

-

-

-

2512

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.