Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, potatis och sockerbetor

8. Standard yield for yield survey districts in 2011, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

-

-

-

-

-

-

0112

-

-

-

-

-

-

0321*

-

-

-

-

-

-

0322*

-

-

-

-

-

-

0421*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

-

-

-

-

-

-

0312

21 639

104

-

-

-

-

0321*

-

-

-

-

-

-

0322*

-

-

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

-

-

1922*

19 405

82

-

-

-

-

2121*

16 868

212

-

-

-

-

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

-

-

-

-

-

-

0421*

-

-

-

-

-

-

0422*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

0521*

20 854

62

-

-

-

-

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

-

-

-

-

-

-

0512

-

-

-

-

-

-

0513

32 594

636

-

-

-

-

0514

35 668

155

-

-

-

-

0515

-

-

-

-

-

-

0521*

20 854

62

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

-

-

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

-

-

-

-

-

-

0612

-

-

-

-

-

-

0621*

24 042

190

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

-

-

1322*

-

-

-

-

-

-

1611*

27 744

161

-

-

-

-

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

24 042

190

-

-

-

-

0622*

-

-

-

-

-

-

0711

-

-

-

-

-

-

0731*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

1131*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2011, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

28 364

191

37 369

232

50 875

1 347

0812

-

-

-

-

51 150

222

0813

27 465

103

-

-

-

-

0814

-

-

-

-

-

-

0821*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

-

-

-

-

41 688

861

0912

28 190

221

-

-

41 224

3 303

0913

33 164

285

-

-

43 591

618

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

-

-

0831*

-

-

-

-

-

-

1011

26 662

82

35 084

503

52 967

1 788

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

-

-

-

-

-

-

1111

34 542

534

38 387

594

50 937

3 162

1112

38 646

140

35 511

212

47 027

878

1121

37 143

376

37 793

142

54 681

8 287

1122

-

-

-

-

51 873

3 347

1123

28 900

291

-

-

50 355

2 727

1124*

30 184

141

-

-

49 919

394

1131*

-

-

-

-

-

-

1211

34 800

277

-

-

56 936

7 089

1212

38 484

133

-

-

52 816

3 478

1213

33 158

168

35 922

100

52 395

1 793

1214

33 638

183

-

-

57 956

5 207

1215

33 585

536

-

-

51 583

3 979

1216

43 559

115

-

-

53 595

5 594

1221

-

-

-

-

51 503

172

1222

29 436

622

-

-

52 650

2 824

1321*

29 059

850

-

-

51 741

1 857

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

30 184

141

-

-

49 919

394

1131*

-

-

-

-

-

-

1311

31 380

375

-

-

-

-

1321*

29 059

850

-

-

51 741

1 857

1322*

-

-

-

-

-

-

1331*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2011, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

-

-

-

-

-

-

1411

-

-

-

-

-

-

1412

-

-

-

-

-

-

1421

-

-

-

-

-

-

1511

-

-

-

-

-

-

1512

-

-

-

-

-

-

1521

-

-

-

-

-

-

1522

-

-

-

-

-

-

1611*

27 744

161

-

-

-

-

1612

32 259

256

-

-

-

-

1613

-

-

-

-

-

-

1614

33 674

90

-

-

-

-

1615

31 970

327

-

-

-

-

1616

-

-

-

-

-

-

1617

-

-

-

-

-

-

1621

28 900

378

-

-

-

-

1622

27 277

241

-

-

-

-

1623

29 960

311

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

-

-

1722*

27 621

133

-

-

-

-

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

27 720

191

-

-

-

-

1712

-

-

-

-

-

-

1713

-

-

-

-

-

-

1721*

-

-

-

-

-

-

1722*

27 621

133

-

-

-

-

1723*

-

-

-

-

-

-

1724*

10 132

117

-

-

-

-

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

-

-

-

-

-

-

1811

21 246

103

-

-

-

-

1812

31 679

382

-

-

-

-

1813

-

-

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

-

-

-

-

-

-

0431*

-

-

-

-

-

-

1821*

-

-

-

-

-

-

1911

-

-

-

-

-

-

1912

-

-

-

-

-

-

1921*

-

-

-

-

-

-

1922*

19 405

82

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2011, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2011, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

10 132

117

-

-

-

-

2011

24 722

291

-

-

-

-

2012

26 195

288

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

21 885

122

-

-

-

-

2121*

16 868

212

-

-

-

-

2122*

-

-

-

-

-

-

2221*

15 511

145

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

-

-

-

-

-

-

2212

-

-

-

-

-

-

2221*

15 511

145

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

19 921

120

-

-

-

-

2312

-

-

-

-

-

-

2319

-

-

-

-

-

-

2331*

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

14 766

220

-

-

-

-

2412

-

-

-

-

-

-

2413

18 236

134

-

-

-

-

2414

-

-

-

-

-

-

2415

-

-

-

-

-

-

2419

-

-

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

16 636

337

-

-

-

-

2512

20 760

160

-

-

-

-

2519

-

-

-

-

-

-

2521*

-

-

-

-

-

-


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.