Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Femårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

9. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2011, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag 1)

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 255

106

-

-

4 363

120

Uppsala

3 304

149

1 732

90

5 037

169

Södermanlands

2 894

138

-

-

4 818

159

Östergötlands

3 068

211

2 426

170

5 495

247

Jönköpings

3 082

213

2 102

177

5 185

251

Kronobergs

3 109

111

2 338

92

5 448

128

Kalmar

3 352

225

2 269

185

5 621

258

Gotlands

3 577

143

2 304

112

5 881

168

Blekinge

3 841

75

-

-

6 043

87

Skåne

3 457

404

2 293

307

5 751

481

Hallands

3 253

175

3 026

152

6 279

209

Västra Götalands

2 926

587

2 465

423

5 391

671

Värmlands

2 954

226

1 162

117

4 117

253

Örebro

3 424

114

1 854

64

5 278

128

Västmanlands

3 476

80

-

-

4 766

89

Dalarnas

3 282

128

-

-

4 629

137

Gävleborgs

3 077

175

1 304

108

4 381

203

Västernorrlands

2 947

147

-

-

3 729

164

Jämtlands

3 136

103

-

-

3 844

105

Västerbottens

2 722

176

-

-

3 967

205

Norrbottens

2 259

77

-

-

3 263

85

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 533

221

2 978

166

6 599

221

Götalands mellanbygder

3 547

456

2 360

362

6 059

456

Götalands n slättbygder

3 029

386

2 973

302

6 056

386

Svealands slättbygder

3 148

623

1 669

389

4 919

623

Götalands skogsbygder

2 960

1 015

2 194

808

5 225

1 015

M Sveriges skogsbygder

3 037

356

1 192

169

4 217

356

Nedre Norrland

2 960

419

999

216

4 041

419

Övre Norrland

2 584

287

1 123

152

3 736

287

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2011

3 057

3 763

1 909

2 564

5 044

4 317

2010

3 111

3 803

1 777

2 557

4 889

4 357

2009

3 106

3 835

1 701

2 574

4 807

3 835

2008

3 234

3 906

1 629

2 760

4 863

3 906

2007

3 295

3 770

1 619

2 694

5 030

3 770


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.