Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, höstvete och vårvete

10a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2011, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 018

102

454

4 086

110

99

Uppsala

5 748

103

854

4 546

107

414

Södermanlands

5 410

102

732

4 493

109

225

Östergötlands

6 362

101

1 292

4 711

110

206

Jönköpings

5 115

106

81

-

-

-

Kronobergs

5 114

103

70

-

-

-

Kalmar

5 772

101

531

4 299

103

123

Gotlands

4 976

104

449

4 038

103

215

Blekinge

6 153

101

187

5 347

100

84

Skåne

7 206

100

2 452

5 227

104

558

Hallands

6 347

101

411

4 891

103

220

Västra Götalands

5 849

103

1 595

4 414

125

239

Värmlands

4 788

101

179

-

-

-

Örebro

5 695

101

493

4 985

104

307

Västmanlands

5 399

103

563

4 180

109

334

Dalarnas

4 372

106

134

3 672

124

65

Gävleborgs

-

-

-

3 484

111

68

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 347

100

2 184

5 243

103

626

Götalands mellanbygder

6 042

101

1 525

4 588

103

475

Götalands n slättbygder

6 137

102

2 530

4 647

122

359

Svealands slättbygder

5 477

102

3 185

4 555

107

1 370

Götalands skogsbygder

5 537

103

708

4 121

107

266

M Sveriges skogsbygder

5 041

103

372

4 075

119

142

Nedre Norrland

-

-

-

3 462

106

61

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

6 213

102

10 542

4 607

109

3 304

2010

6 406

102

10 634

4 757

108

3 463

2009

6 375

102

10 760

4 776

108

3 615

2008

6 200

102

10 922

4 938

107

3 695

 


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.