Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, höstråg och höstkorn

10b. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2011, winter rye and winter barley

 

Område

Höstråg

Höstkorn

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

5 188

106

157

-

-

-

Södermanlands

4 949

111

95

-

-

-

Östergötlands

5 749

102

244

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

4 638

100

252

Gotlands

4 290

117

73

4 557

100

251

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

6 449

101

801

5 910

100

390

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

5 473

114

235

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

4 902

103

124

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 746

102

500

6 112

100

288

Götalands mellanbygder

5 875

104

445

4 851

100

640

Götalands n slättbygder

5 640

108

447

5 362

100

175

Svealands slättbygder

5 005

106

474

-

-

-

Götalands skogsbygder

4 898

120

85

-

-

-

M Sveriges skogsbygder

4 332

109

94

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

5 816

106

2 051

5 190

100

1 211

2010

5 874

105

2 139

5 420

100

1 012

2009

5 787

105

2 117

5 422

100

755

2008

5 507

105

2 203

5 200

100

668


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.