Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2011, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 032

1 476

3 769

395

3 899

281

Uppsala

5 694

2 543

4 436

1 342

4 924

511

Södermanlands

5 212

2 464

4 193

907

4 163

426

Östergötlands

6 140

3 996

4 475

920

5 916

1 006

Jönköpings

5 086

256

-

-

-

-

Kronobergs

4 703

168

-

-

-

-

Kalmar

6 159

1 593

4 707

316

3 826

375

Gotlands

5 166

1 448

4 605

549

3 882

437

Blekinge

6 247

569

5 313

246

3 890

117

Skåne

7 636

7 339

5 418

2 624

6 706

2 491

Hallands

6 308

1 306

5 012

602

4 352

195

Västra Götalands

5 695

5 470

3 477

1 334

5 051

1 345

Värmlands

4 709

671

4 242

227

5 131

137

Örebro

5 654

1 436

5 051

1 153

4 867

415

Västmanlands

5 303

1 840

3 982

1 326

4 001

187

Dalarnas

3 950

326

-

-

-

-

Gävleborgs

3 411

137

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 783

6 325

5 573

2 470

6 890

1 536

Götalands mellanbygder

6 430

4 888

4 565

1 601

6 096

1 764

Götalands n slättbygder

5 968

7 873

3 835

1 817

5 480

2 084

Svealands slättbygder

5 385

10 055

4 428

5 098

4 663

1 826

Götalands skogsbygder

5 282

2 583

3 865

743

4 259

561

M Sveriges skogsbygder

4 966

1 267

3 567

672

4 119

373

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2011

6 262

33 062

4 387

12 502

5 695

8 177

2010

6 268

32 252

4 585

11 989

5 711

8 340

2009

6 210

31 477

4 804

11 747

5 626

8 438

2008

6 184

30 993

4 966

11 370

5 580

8 687

2007

6 128

30 701

5 042

11 321

5 561

8 948

2006

6 169

-

5 201

-

5 515

-


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.