Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2011, oljelin

12. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2011, oil flax

 

Område

Oljelin

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

-

-

-

Uppsala

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

Östergötlands

1 712

100

365

Jönköpings

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

Kalmar

-

-

-

Gotlands

-

-

-

Blekinge

-

-

-

Skåne

-

-

-

Hallands

-

-

-

Västra Götalands

-

-

-

Värmlands

-

-

-

Örebro

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

-

-

-

Götalands mellanbygder

-

-

-

Götalands n slättbygder

1 649

104

486

Svealands slättbygder

1 416

100

359

Götalands skogsbygder

-

-

-

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2011

1 565

103

949

2010

1 642

103

806

2009

1 676

104

731

2008

1 779

106

745


Anm. Vattenhalt: Oljelin 9 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.