Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2011, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

3 597

1 301

3 301

1 259

Uppsala

-

-

4 265

2 756

4 012

1 819

Södermanlands

-

-

3 946

2 009

3 720

2 245

Östergötlands

-

-

4 724

2 996

4 383

2 509

Jönköpings

-

-

3 229

1 052

3 642

1 041

Kronobergs

-

-

3 102

711

3 725

783

Kalmar

4 818

574

3 768

2 096

3 691

1 107

Gotlands

4 478

505

4 120

2 027

3 686

690

Blekinge

-

-

4 138

894

3 823

463

Skåne

6 381

882

5 465

8 002

5 056

2 999

Hallands

-

-

4 874

2 098

4 697

1 722

Västra Götalands

5 708

168

4 311

4 775

4 134

7 093

Värmlands

-

-

3 683

1 570

3 188

1 689

Örebro

-

-

4 367

2 000

4 217

2 131

Västmanlands

-

-

4 244

2 274

4 032

2 338

Dalarnas

-

-

3 083

997

3 097

726

Gävleborgs

-

-

2 495

1 071

2 205

796

Västernorrlands

-

-

2 020

655

1 610

140

Jämtlands

-

-

2 773

663

2 877

103

Västerbottens

-

-

2 109

998

1 932

255

Norrbottens

-

-

2 271

636

2 540

185

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 775

613

5 602

6 789

5 210

3 142

Götalands mellanbygder

4 955

1 388

4 427

6 399

4 100

2 364

Götalands n slättbygder

6 423

273

4 724

5 725

4 420

7 098

Svealands slättbygder

-

-

4 179

10 725

3 885

10 281

Götalands skogsbygder

5 469

161

3 601

5 213

3 605

5 212

M Sveriges skogsbygder

-

-

3 013

2 846

2 993

2 725

Nedre Norrland

-

-

2 532

2 209

2 345

777

Övre Norrland

-

-

2 166

1 675

1 950

449

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2011 

5 438

2 514

4 316

41 581

3 996

32 163

2010 

5 460

2 195

4 320

41 687

4 016

32 500

2009 2)

5 408

1 828

4 266

41 606

3 967

32 918

2008 3)

5 177

1 338

4 280

41 144

3 997

32 997

2007 3)

5 126

1 354

4 184

41 732

3 869

33 711

2006

-

-

4 201

-

3 870

-


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

2) 2009 var första året som normskörd för höstkorn varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) Åren 2007 och 2008 har normskörden för höstkorn beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.