Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, spannmål

1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2011, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4 829

273

3 125

128

Uppsala

4 978

270

3 646

272

Södermanlands

4 972

620

3 259

243

Östergötlands

5 305

1 460

3 452

406

Jönköpings

4 032

429

3 356

327

Kronobergs

4 460

427

2 674

146

Kalmar

4 444

1 070

2 670

216

Gotlands

4 573

1 062

-

-

Blekinge

4 751

424

-

-

Skåne

5 362

1 024

3 084

121

Hallands

5 739

939

3 829

186

Västra Götalands

5 118

2 138

3 492

1 198

Värmlands

4 928

343

-

-

Örebro

4 908

377

3 361

132

Västmanlands

4 889

190

3 076

139

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

2 511

143

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

2 090

131

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 706

1 229

4 120

173

Götalands mellanbygder

4 717

2 583

3 391

212

Götalands n slättbygder

5 391

2 729

3 716

984

Svealands slättbygder

4 964

1 912

3 394

972

Götalands skogsbygder

4 441

2 160

3 053

1 294

M Sveriges skogsbygder

4 690

497

2 571

415

Nedre Norrland

-

-

1 922

240

Övre Norrland

-

-

2 028

212

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2011

5 027

11 248

3 261

4 573

2010

5 060

10 595

3 305

4 216

2009 2)

5 044

9 734

3 292

3 955

2008 3)

4 849

7 248

3 245

2 953

2007 3)

4 813

7 211

3 303

3 024


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.
2) 2009 var första året som normskörd för rågvete och blandsäd varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) Åren 2007 och 2008 har normskörden för rågvete och blandsäd beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.