Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2011, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

1 873

604

Uppsala

-

-

2 196

1 166

Södermanlands

2 934

258

2 187

799

Östergötlands

3 412

1 509

1 953

956

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

3 510

693

1 959

147

Gotlands

3 190

750

1 807

407

Blekinge

3 746

144

2 078

153

Skåne

3 766

4 408

1 956

932

Hallands

3 542

428

2 135

329

Västra Götalands

3 259

1 693

1 996

1 331

Värmlands

-

-

1 863

190

Örebro

2 982

113

2 331

692

Västmanlands

-

-

2 012

938

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 834

3 623

1 961

827

Götalands mellanbygder

3 554

2 521

1 924

858

Götalands n slättbygder

3 447

2 913

1 967

1 922

Svealands slättbygder

2 923

830

2 156

4 288

Götalands skogsbygder

3 238

588

2 035

621

M Sveriges skogsbygder

2 852

120

1 944

268

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2011

3 496

10 606

2 068

8 789

2010

3 423

9 984

2 144

8 336

2009

3 300

14 564

2 184

13 722

2008

3 214

19 028

2 217

19 139

2007

3 147

23 615

2 214

24 445

2006

3 027

-

2 175

-


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.