Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, oljeväxter

2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2011, oilseed crops

 

Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

1 257

218

Uppsala

2 154

96

1 579

289

Södermanlands

1 949

103

1 487

445

Östergötlands

-

-

1 498

323

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

-

-

1 517

123

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

-

Hallands

-

-

1 825

99

Västra Götalands

-

-

1 527

611

Värmlands

-

-

1 120

231

Örebro

-

-

1 737

214

Västmanlands

-

-

1 529

291

Dalarnas

-

-

1 424

231

Gävleborgs

-

-

1 195

107

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

-

-

1 547

138

Götalands n slättbygder

-

-

1 556

770

Svealands slättbygder

1 889

413

1 327

1 587

Götalands skogsbygder

-

-

1 365

246

M Sveriges skogsbygder

-

-

1 405

529

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2011

1 884

559

1 366

3 447

2010

1 811

549

1 428

3 567

2009

1 755

881

1 479

6 637

2008

1 709

1 189

1 534

9 683

2007

1 655

1 492

1 583

12 726

2006

1 586

-

1 590

-


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.