Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, ärter och oljelin

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2011, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 943

260

-

-

Uppsala

2 905

769

-

-

Södermanlands

2 570

573

-

-

Östergötlands

2 996

1 401

2 040

737

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

3 333

454

-

-

Gotlands

2 776

456

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

2 846

879

2 390

163

Hallands

2 798

314

-

-

Västra Götalands

2 413

940

-

-

Värmlands

2 257

217

-

-

Örebro

2 852

415

-

-

Västmanlands

2 406

600

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 174

780

2 380

134

Götalands mellanbygder

2 949

1 285

-

-

Götalands n slättbygder

2 907

2 068

1 897

932

Svealands slättbygder

2 558

2 809

1 836

614

Götalands skogsbygder

2 526

403

-

-

M Sveriges skogsbygder

1 997

398

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2011

2 817

8 174

1 884

1 952

2010 2)

2 898

7 562

1 916

1 569

2009 3)

2 861

5 554

1 417

1 506

2008 3)

2 842

5 899

1 323

1 674

2007 3)

2 900

6 280

1 288

1 708


Anm. Vattenhalt: Ärter 15 % och oljelin 9 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

2) 2010 är första året som normskörd för ärter och oljelin varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) Åren 2007, 2008 och 2009 har normskörden för ärter och oljelin beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.