Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2011

JO 15 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2011, potatis och sockerbetor

4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2011, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1) 3)

Potatis för stärkelse 3)

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

19 793

227

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

32 436

947

-

-

-

-

Jönköpings

28 001

183

-

-

-

-

Kronobergs

23 879

151

-

-

-

-

Kalmar

26 293

400

37 296

237

50 856

1 581

Gotlands

30 708

592

-

-

41 516

4 783

Blekinge

21 870

107

35 037

518

52 855

1 819

Skåne

34 114

3 554

37 435

1 172

54 260

48 968

Hallands

29 395

1 247

-

-

51 418

1 857

Västra Götalands

30 044

1 870

-

-

-

-

Värmlands

23 364

521

-

-

-

-

Örebro

30 695

473

-

-

-

-

Västmanlands

23 864

85

-

-

-

-

Dalarnas

25 282

585

-

-

-

-

Gävleborgs

18 577

355

-

-

-

-

Västernorrlands

14 577

214

-

-

-

-

Jämtlands

17 728

147

-

-

-

-

Västerbottens

15 430

395

-

-

-

-

Norrbottens

18 126

497

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

32 236

3 240

38 551

263

52 283

37 085

Götalands mellanbygder

31 585

2 405

36 865

1 518

50 233

21 371

Götalands n slättbygder

32 490

2 459

-

-

-

-

Svealands slättbygder

27 706

1 115

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

24 742

844

35 567

160

46 018

230

M Sveriges skogsbygder

22 503

758

-

-

-

-

Nedre Norrland

21 614

978

-

-

-

-

Övre Norrland

16 935

925

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2011

29 336

12 724

36 644

2 038

53 921

59 012

2010

29 374

13 558

37 020

2 136

52 920

61 595

2009

29 470

13 594

36 985

2 248

51 703

64 296

2008

29 857

13 682

37 315

2 359

49 129

67 091

2007

30 493

14 598

37 982

2 459

47 990

70 025

2006

30 976

-

38 367

-

47 193

-


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

3) För år 2006 finns viss inverkan från ett tidigare metodbyte vilket medfört att normskördenivåerna är något högre än motsvarande hektarskördar från den ordinarie skördestatistiken enligt den nya metoden. Fr.o.m. 2007 har beräkningen av normskörden anpassats till att gälla den nu använda metodens skördenivå.