Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, spannmål

5c. Standard yield for yield survey districts in 2012, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

5 145

95

..

..

0112

..

..

..

..

0321*

5 947

103

..

..

0322*

..

..

..

..

0421*

3 742

198

..

..

0431*

4 902

116

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

0312

..

..

3 842

95

0321*

5 947

103

..

..

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

5 314

252

..

..

0421*

3 742

198

..

..

0422*

..

..

..

..

0431*

4 902

116

..

..

0521*

4 745

185

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

4 696

107

..

..

0513

5 921

303

..

..

0514

5 400

425

..

..

0515

5 423

381

3 048

89

0521*

4 745

185

..

..

0821*

4 000

205

2 862

126

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

4 293

147

3 496

113

0621*

4 566

142

2 977

93

0622*

3 607

86

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

4 566

142

2 977

93

0622*

3 607

86

..

..

0711

4 174

305

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

4 795

482

..

..

0812

4 195

249

..

..

0813

4 190

146

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

4 000

205

2 862

126

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

3 839

289

..

..

0912

4 986

610

..

..

0913

3 664

199

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

4 737

427

..

..

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

5 074

118

..

..

1112

4 565

97

..

..

1121

..

..

..

..

1122

5 277

91

..

..

1123

6 075

130

..

..

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

..

..

..

..

1212

..

..

..

..

1213

..

..

..

..

1214

..

..

..

..

1215

6 408

111

..

..

1216

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

1222

..

..

..

..

1321*

5 784

395

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

5 843

438

..

..

1321*

5 784

395

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

5 379

122

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

5 379

122

..

..

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

4 728

66

..

..

1512

4 837

200

4 080

87

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

4 850

168

3 640

82

1613

5 662

76

2 494

64

1614

5 140

234

3 654

102

1615

5 331

197

..

..

1616

5 437

218

3 910

113

1617

..

..

..

..

1621

4 934

240

..

..

1622

6 043

227

..

..

1623

5 678

212

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 093

161

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 093

161

..

..

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

4 859

80

..

..

1812

5 147

190

..

..

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

0431*

4 902

116

..

..

1821*

..

..

..

..

1911

..

..

..

..

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

2 276

72

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.