Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, potatis och sockerbetor

8. Standard yield for yield survey districts in 2012, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

..

..

..

..

0112

..

..

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

..

..

0312

21 646

95

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

19 724

75

..

..

..

..

2121*

17 530

218

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

..

..

0513

33 952

650

..

..

..

..

0514

39 955

150

..

..

..

..

0515

..

..

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

..

..

..

..

..

..

0621*

24 480

183

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

27 635

146

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

24 480

183

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

31 110

190

37 580

223

52 481

1 206

0812

..

..

..

..

53 206

195

0813

26 802

85

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

..

..

..

..

43 392

748

0912

28 146

221

..

..

42 464

2 914

0913

33 420

279

..

..

45 525

534

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

28 093

86

34 152

466

54 681

1 730

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

34 748

540

38 057

563

52 835

3 010

1112

39 169

141

34 778

202

48 971

827

1121

36 561

382

36 295

137

56 881

7 904

1122

..

..

..

..

54 004

3 154

1123

30 256

282

..

..

52 061

2 611

1124*

30 349

135

..

..

52 290

377

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

35 341

275

..

..

58 957

6 810

1212

39 716

134

..

..

54 548

3 275

1213

32 393

153

36 182

100

54 168

1 702

1214

33 534

178

..

..

59 768

4 987

1215

33 896

530

..

..

53 709

3 814

1216

38 769

112

..

..

55 654

5 354

1221

..

..

..

..

52 950

162

1222

30 454

642

..

..

54 615

2 683

1321*

30 928

859

..

..

54 049

1 800

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

30 349

135

..

..

52 290

377

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

31 708

355

..

..

..

..

1321*

30 928

859

..

..

54 049

1 800

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

..

..

..

..

..

..

1521

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

27 635

146

..

..

..

..

1612

33 191

253

..

..

..

..

1613

..

..

..

..

..

..

1614

35 335

81

..

..

..

..

1615

32 182

305

..

..

..

..

1616

..

..

..

..

..

..

1617

..

..

..

..

..

..

1621

29 790

355

..

..

..

..

1622

29 713

226

..

..

..

..

1623

30 558

301

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

28 250

126

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

28 078

188

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

28 250

126

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

9 445

117

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

20 917

95

..

..

..

..

1812

32 754

365

..

..

..

..

1813

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

1911

..

..

..

..

..

..

1912

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

19 724

75

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

9 445

117

..

..

..

..

2011

25 763

308

..

..

..

..

2012

27 367

292

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

21 109

123

..

..

..

..

2121*

17 530

218

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

16 657

144

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

16 657

144

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

20 119

128

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

16 805

204

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

18 358

147

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

15 858

332

..

..

..

..

2512

20 799

161

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.