Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2012, höstvete och vårvete

10a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2012, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 789

103

443

3 989

110

110

Uppsala

5 428

102

875

4 308

107

439

Södermanlands

5 327

102

734

4 450

108

256

Östergötlands

6 296

101

1 279

4 750

111

225

Jönköpings

5 235

105

82

..

..

..

Kronobergs

5 000

102

77

4 060

102

95

Kalmar

5 829

101

560

4 414

103

129

Gotlands

4 925

103

471

4 251

104

239

Blekinge

6 234

101

200

5 713

100

87

Skåne

7 513

100

2 452

5 594

104

538

Hallands

6 267

101

396

4 666

104

221

Västra Götalands

5 710

103

1 571

4 243

121

294

Värmlands

4 580

102

169

..

..

..

Örebro

5 426

101

497

4 992

104

326

Västmanlands

5 267

103

545

4 076

109

338

Dalarnas

4 436

105

137

3 765

123

67

Gävleborgs

..

..

..

3 720

109

80

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 583

100

2 178

5 494

104

610

Götalands mellanbygder

6 286

101

1 575

4 837

104

499

Götalands n slättbygder

6 033

102

2 505

4 596

120

412

Svealands slättbygder

5 270

102

3 179

4 443

107

1 472

Götalands skogsbygder

5 566

103

715

3 957

106

322

M Sveriges skogsbygder

4 951

103

363

4 060

120

165

Nedre Norrland

..

..

..

3 702

105

66

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

6 215

102

10 560

4 604

109

3 556

2011

6 213

102

10 542

4 607

109

3 304

2010

6 406

102

10 634

4 757

108

3 463

2009

6 375

102

10 760

4 776

108

3 615

2008

6 200

102

10 922

4 938

107

3 695

 


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.