Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2012, vårkorn och havre

10c. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2012, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 790

101

377

3 547

107

296

Uppsala

4 235

101

955

3 964

108

459

Södermanlands

4 088

102

596

4 002

106

560

Östergötlands

4 774

102

903

4 139

105

561

Jönköpings

3 477

104

235

3 759

101

244

Kronobergs

3 366

103

182

3 839

102

227

Kalmar

3 551

101

635

3 312

103

294

Gotlands

3 778

102

654

3 361

106

211

Blekinge

4 370

101

279

3 833

100

102

Skåne

5 438

101

2 570

4 824

102

770

Hallands

4 672

101

698

4 395

101

521

Västra Götalands

4 473

102

1 314

4 346

107

1 877

Värmlands

3 445

103

361

3 644

114

381

Örebro

4 359

101

588

4 439

102

609

Västmanlands

4 276

101

646

4 271

108

587

Dalarnas

3 405

103

279

3 544

108

216

Gävleborgs

2 842

103

296

2 819

104

180

Västernorrlands

2 434

102

146

..

..

..

Jämtlands

2 875

105

119

..

..

..

Västerbottens

2 623

101

233

..

..

..

Norrbottens

2 301

103

202

2 244

102

73

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 523

100

2 329

4 911

101

909

Götalands mellanbygder

4 344

101

1 963

3 884

103

585

Götalands n slättbygder

4 764

102

1 808

4 548

106

1 921

Svealands slättbygder

4 188

101

3 287

4 138

107

2 658

Götalands skogsbygder

3 836

103

1 268

3 741

105

1 268

M Sveriges skogsbygder

3 310

103

651

3 441

107

608

Nedre Norrland

2 815

104

521

2 667

104

194

Övre Norrland

2 520

102

441

2 057

102

154

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

4 382

102

12 268

4 141

106

8 297

2011

4 229

102

12 329

3 983

106

8 637

2010

4 300

102

12 753

4 078

107

9 124

2009

4 243

102

12 884

4 103

107

9 333

2008

4 254

102

12 733

4 164

107

9 569


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.