Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2012, rågvete och blandsäd

10d. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2012, triticale and mixed grain

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

4 929

106

66

..

..

..

Södermanlands

4 764

102

196

..

..

..

Östergötlands

5 279

105

492

3 880

126

93

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

4 275

102

115

..

..

..

Kalmar

4 528

101

376

3 131

111

74

Gotlands

4 351

102

354

..

..

..

Blekinge

4 919

100

128

..

..

..

Skåne

5 636

103

328

..

..

..

Hallands

5 579

101

340

..

..

..

Västra Götalands

5 003

105

603

3 654

109

266

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

4 816

99

116

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 761

102

428

..

..

..

Götalands mellanbygder

4 852

102

836

..

..

..

Götalands n slättbygder

5 264

104

882

4 086

117

231

Svealands slättbygder

4 818

103

588

3 796

119

190

Götalands skogsbygder

4 496

105

590

3 140

105

305

M Sveriges skogsbygder

4 290

102

150

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

5 043

103

3 504

3 599

114

946

2011

5 080

103

3 997

3 465

112

1 000

2010

5 291

103

4 326

3 575

112

1 097

2009

5 362

103

4 442

3 613

112

1 177

2008

5 158

103

4 415

3 642

111

1 261


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.