Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10f. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2012, åkerbönor och höstraps

10f. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2012, field beans and winter rape

 

Område

Åkerbönor

Höstraps

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

2 304

101

111

Uppsala

..

..

..

2 287

99

133

Södermanlands

..

..

..

2 578

101

192

Östergötlands

..

..

..

2 906

101

604

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

3 336

101

343

Gotlands

..

..

..

2 848

100

403

Blekinge

..

..

..

3 414

101

101

Skåne

..

..

..

3 552

100

1 923

Hallands

..

..

..

2 964

101

236

Västra Götalands

3 203

118

153

2 779

104

749

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

3 586

100

1 642

Götalands mellanbygder

..

..

..

3 253

101

1 200

Götalands n slättbygder

3 250

116

230

2 859

103

1 248

Svealands slättbygder

..

..

..

2 419

101

581

Götalands skogsbygder

..

..

..

2 982

102

287

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

3 069

116

457

3 259

101

5 016

2011

2 849

118

349

3 288

101

4 988

2010

2 893

120

329

3 317

101

4 707

2009

2 700

123

295

3 298

102

4 500

2008

..

..

..

3 198

102

3 950


Anm. Vattenhalt: Åkerbönor 15,0 % och höstraps 9,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.