Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2012, vårraps och höstrybs

10g. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2012, spring rape and winter turnip rape

 

Område

Vårraps

Höstrybs

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 805

100

254

..

..

..

Uppsala

2 030

100

571

..

..

..

Södermanlands

1 875

100

381

..

..

..

Östergötlands

1 802

100

397

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

Gotlands

1 868

103

160

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

1 840

100

147

..

..

..

Hallands

1 809

100

114

..

..

..

Västra Götalands

1 838

102

521

..

..

..

Värmlands

1 808

101

104

..

..

..

Örebro

1 952

100

319

..

..

..

Västmanlands

1 805

100

381

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

1 822

100

168

..

..

..

Götalands mellanbygder

1 874

102

227

..

..

..

Götalands n slättbygder

1 815

101

752

..

..

..

Svealands slättbygder

1 913

100

1 954

..

..

..

Götalands skogsbygder

1 874

102

266

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

1 806

101

146

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

1 877

101

3 514

..

..

..

2011

1 811

101

3 450

..

..

..

2010

1 885

101

3 637

..

..

..

2009

1 959

101

3 794

1 966

108

163

2008

1 943

101

3 900

1 892

107

163


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.