Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2012, slåttervall första skörd och återväxt

10i. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2012, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 591

112

76

..

..

..

Uppsala

3 656

115

113

1 803

105

69

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

3 398

110

134

2 880

120

106

Jönköpings

3 205

106

163

2 264

107

132

Kronobergs

3 302

104

98

2 437

103

84

Kalmar

3 501

108

161

2 782

104

135

Gotlands

3 960

110

97

2 727

103

79

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

3 630

102

345

2 655

103

267

Hallands

3 321

101

150

3 196

101

126

Västra Götalands

3 171

107

372

2 812

111

264

Värmlands

3 094

103

126

..

..

..

Örebro

3 716

113

74

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

3 219

98

81

..

..

..

Gävleborgs

3 209

105

108

..

..

..

Västernorrlands

2 878

95

104

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

2 663

95

150

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 724

101

200

3 277

99

152

Götalands mellanbygder

3 665

104

343

2 840

103

276

Götalands n slättbygder

3 393

112

240

3 554

116

187

Svealands slättbygder

3 323

107

433

1 775

104

255

Götalands skogsbygder

3 085

104

762

2 368

107

608

M Sveriges skogsbygder

3 172

102

211

..

..

..

Nedre Norrland

3 063

102

262

1 100

106

131

Övre Norrland

2 796

103

234

1 302

106

138

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

3 329

108

2 685

2 178

108

1 849

2011

3 301

108

2 659

2 114

111

1 848

2010

3 333

107

2 553

2 016

113

1 768

2009

3 333

107

2 531

1 953

115

1 762

2008

3 490

108

2 553

1 884

116

1 884


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.