Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10j. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2012, slåttervall total

10j. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2012, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

5 197

106

124

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

6 227

114

150

Jönköpings

5 346

104

189

Kronobergs

5 645

102

107

Kalmar

6 138

104

184

Gotlands

6 523

104

110

Blekinge

..

..

..

Skåne

6 316

103

398

Hallands

6 533

101

171

Västra Götalands

6 053

110

395

Värmlands

4 347

102

127

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

4 482

95

81

Gävleborgs

..

..

..

Västernorrlands

3 822

99

105

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

4 190

101

164

Norrbottens

3 714

102

60

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 051

100

230

Götalands mellanbygder

6 654

103

383

Götalands n slättbygder

6 988

114

262

Svealands slättbygder

5 187

106

458

Götalands skogsbygder

5 518

105

860

M Sveriges skogsbygder

4 374

101

213

Nedre Norrland

4 222

103

268

Övre Norrland

4 083

103

248

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2012

5 475

106

2 922

2011

5 416

107

3 065

2010

5 349

109

2 959

2009

5 287

110

2 531

2008

5 374

111

2 553


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.