Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2012, spannmål

1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2012, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4 779

281

3 079

136

Uppsala

4 838

285

3 604

291

Södermanlands

4 862

659

3 160

264

Östergötlands

5 225

1 517

3 328

436

Jönköpings

3 871

439

3 362

343

Kronobergs

4 436

439

2 689

154

Kalmar

4 387

1 132

2 629

237

Gotlands

4 467

1 098

..

..

Blekinge

4 723

443

..

..

Skåne

5 354

1 081

3 070

132

Hallands

5 727

994

3 901

193

Västra Götalands

5 065

2 215

3 427

1 298

Värmlands

4 734

348

2 438

148

Örebro

4 884

389

3 016

151

Västmanlands

4 722

196

2 573

159

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

2 521

153

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

1 907

128

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 689

1 302

4 068

186

Götalands mellanbygder

4 693

2 698

3 350

235

Götalands n slättbygder

5 324

2 836

3 622

1 078

Svealands slättbygder

4 853

1 994

3 340

1 044

Götalands skogsbygder

4 384

2 243

2 999

1 368

M Sveriges skogsbygder

4 588

510

2 555

440

Nedre Norrland

..

..

1 872

256

Övre Norrland

..

..

2 054

212

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

4 981

11 724

3 214

4 903

2011

5 027

11 248

3 261

4 573

2010

5 060

10 595

3 305

4 216

2009 2)

5 044

9 734

3 292

3 955

2008 3)

4 849

7 248

3 245

2 953

2007 3)

4 813

7 211

3 303

3 024


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.
2) 2009 var första året som normskörd för rågvete och blandsäd varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) Åren 2007 och 2008 har normskörden för rågvete och blandsäd beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.