Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2012, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2012, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 503

186

1 858

647

Uppsala

2 869

199

2 129

1 275

Södermanlands

2 918

301

2 109

857

Östergötlands

3 393

1 597

1 889

1 001

Jönköpings

3 188

78

..

..

Kronobergs

3 599

745

1 945

144

Kalmar

3 191

799

1 823

439

Gotlands

3 841

167

2 096

152

Blekinge

3 844

4 601

1 868

905

Skåne

3 554

448

2 007

357

Hallands

3 234

1 798

1 910

1 424

Västra Götalands

..

..

1 882

219

Värmlands

2 798

130

2 217

745

Örebro

..

..

1 965

982

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 901

3 793

1 881

835

Götalands mellanbygder

3 593

2 656

1 877

869

Götalands n slättbygder

3 394

3 092

1 892

2 038

Svealands slättbygder

2 869

965

2 070

4 614

Götalands skogsbygder

3 307

633

1 982

656

M Sveriges skogsbygder

2 759

135

1 877

294

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

3 551

11 281

1 983

9 311

2011

3 496

10 606

2 068

8 789

2010

3 423

9 984

2 144

8 336

2009

3 300

14 564

2 184

13 722

2008

3 214

19 028

2 217

19 139

2007

3 147

23 615

2 214

24 445


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.