Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2012, oljeväxter

2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2012, oilseed crops

 

Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

2 103

103

1 538

270

Södermanlands

1 977

103

1 452

383

Östergötlands

..

..

1 446

265

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

1 507

110

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

..

..

1 859

84

Hallands

..

..

1 497

540

Västra Götalands

..

..

1 074

225

Värmlands

..

..

1 748

196

Örebro

..

..

1 514

255

Västmanlands

..

..

1 507

251

Dalarnas

..

..

1 179

106

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

1 519

120

Götalands n slättbygder

..

..

1 464

678

Svealands slättbygder

1 856

423

1 267

1 443

Götalands skogsbygder

..

..

1 280

224

M Sveriges skogsbygder

..

..

1 390

510

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

1 932

570

1 308

3 134

2011

1 884

559

1 366

3 447

2010

1 811

549

1 428

3 567

2009

1 755

881

1 479

6 637

2008

1 709

1 189

1 534

9 683

2007

1 655

1 492

1 583

12 726


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.