Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2012, ärter och oljelin

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2012, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 503

320

..

..

Uppsala

2 818

832

..

..

Södermanlands

2 282

684

1 555

204

Östergötlands

3 008

1 467

2 015

858

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 322

484

..

..

Gotlands

2 851

492

..

..

Blekinge

..

..

2 089

160

Skåne

2 720

893

..

..

Hallands

2 748

326

1 353

320

Västra Götalands

2 303

1 014

..

..

Värmlands

2 158

239

..

..

Örebro

2 902

450

..

..

Västmanlands

2 395

636

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 059

801

2 096

145

Götalands mellanbygder

2 931

1 355

..

..

Götalands n slättbygder

2 850

2 193

1 873

1 112

Svealands slättbygder

2 523

3 010

1 790

694

Götalands skogsbygder

2 468

418

..

..

M Sveriges skogsbygder

1 992

432

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

2 766

8 643

1 863

2 244

2011

2 817

8 174

1 884

1 952

2010 2)

2 898

7 562

1 916

1 569

2009 3)

2 861

5 554

1 417

1 506

2008 3)

2 842

5 899

1 323

1 674

2007 3)

2 900

6 280

1 288

1 708


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

2) 2010 är första året som normskörd för ärter och oljelin varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) Åren 2007, 2008 och 2009 har normskörden för ärter och oljelin beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.